La dinàmica familiar dóna forma als projectes de futur dels nostres clients

Remuntant la fundació de l’empresa al 1978, com a autònom, Jaume Rodà, ha seguit una evolució pròspera passant per diferents fases fins la creació de la Societat Excavacions i Obres Rodà, S.L., estructura sota la qual exerceix la seva activitat a dia d’avui. El bon nom i funcionament és evident tenint en compte la trajectòria i l’evolució. La feina ben feta ens permet créixer i anar endavant. Al llarg d’aquests ja més de 30 anys,  hem anat adaptant els nostres serveis a les demandes del mercat i dels nostres clients, oferint-los les nostres eines més adients per cada feina en concret.

Excavacions i obres Rodà persegueix la realització d’una feina on es contemplen tots els detalls, la viabilitat de totes les opcions possibles per a dur a terme totes les tasques, causant els mínims inconvenients i despeses als clients.

La dinàmica familiar i el treball conjunt de diferents generacions, permet combinar els aspectes més tradicionals, el coneixement i experiència, amb les noves tecnologies i l’especialització de professionals que s’encarreguen d’executar els projectes per què els encàrrecs dels nostres clients prenguin forma.