EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, conscient del compromís que contrau amb els seus Clients, disposa dels recursos i realitza els treballs necessaris per a garantir que les obres executades per l’empresa, compleixen estrictament totes les normes, planificacions i mesures aplicables i aconsegueixen totes les expectatives dels  Clients.

 

Altres treballs que EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, pot realitzar són:

•    Trasplantament i venda d’oliveres.
•    Aportament de terres vegetals per jardins.
•    Col•locació de pedres per decoració de jardineria.
•    Aportació de pedra vista per a paleteria.
•    Subministrament d’àrids.
•    Col•locació de tanca de fusta o metàl•lica.