Excavacions i Obres Rodà SL és una empresa que evoluciona amb la incorporació de les últimes novetats del sector. Per això hem adquirit una motoanivelladora Volvo 930. La seva precisió fa que sigui ideal en anivellacions de camps de futbol, subbases de carrers i carreteres, camps agrícoles i abocadors, etc.