Excavacions i Obres Rodà SL disposa de la maquinària adient per a obrir qualsevol tipus de canalització. Podem realitzar treballs d’aigua potable, gas, enllumenat, telèfon, clavegueram, etc.