Projectes

Rehabilitació Mas La Gavarra

Obra en execució a Tapis  

August 6, 2014 Projectes
ap7

AP-7

Obra: AMPLIACIÓ AUTOPISTA AP-7 FIGUERES-JONQUERA. Promotor: ACESA. Contratista Principal: Dragados S.A.

Ctra. Gi-v-5041

Resum del condicionamet Carretera Gi-v-5041. Obra Condicionament d’un tram de la Ctra. Gi-v-5041, de Pont de Molins Promotor Diputació de Girona Contratista Principal Servià Cantó S.A. Tipus d’Obra Obra Civil Carreteres Temps d’execució 11 Mesos Import 90.707,27 € Treballs Realitzats a l’Obra Enderroc d’estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans […]